הפעלה לברית

הפעלה לברית מילה עם ריקודים מוסיקה והרבה כיף