סדנאות יצירה

הפעלה ביום הולדת לילדים בגיל 7 סדנא ליצירת דגלי קבוצה לשימוש המשחקים הקבוצתיים .